หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไม้กอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
Nongmaikong Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นายธงชัย เพ็งภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ ข้อมูลหน่วยงาน 3.เลื่อนลงมาที่หัวข้อรอง เกี่ยวกับ อบต. 4.และเลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ โครงสร้างองค์กร จะปรากฎแผนผังโครงสร้าง แบ่งเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ บุคลากร 3.เลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ คณะผู้บริหาร จะปรากฎข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง 4.เลือนลงมาคลิกเลือกที่ หัวหน้าส่วนราชการ จะปรากฎข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ ข้อมูลหน่วยงาน 3.เลื่อนลงมาที่หัวข้อรอง เกี่ยวกับ อบต. 4.และเลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ อำนาจหน้าที่ และคลิกเลือกที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง มีอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ แผน 3.เลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4.จะปรากฏข้อมูลแผน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๐)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ ข้อมูลหน่วยงาน 3.เลื่อนลงมาที่หัวข้อรอง เกี่ยวกับ อบต. 4.และเลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ ติดต่อ อบต. จะปรากฏข้อมูลการติดต่อ อบต
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ ระเบียบ 3.เลื่อนลงมาที่หัวข้อรอง ภายใน อบต. 4.และเลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.เลื่อนจอลงมา ตรงกลางจอจะพบหัวข้อใหญ่ ข่าวสาร 3.คลิกเลือกหัวข้อรอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.จะปรากฏข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.Messenger Live Chat จะปรากฎที่มุมจอด้านล่าง ขวามือ 3.เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบ กระดานสนทนา ใช้ในการตอบคำถามของ อบต.หนองไม้กอง
o9 Social Network https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.Facebook จะปรากฎที่มุมจอด้านบน ขวามือ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.เลื่อนจอลงมาด้านล่างสุด ตรงกลางจะปรากฎ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ แผน 3.เลื่อนลงมาที่หัวข้อรอง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4.และเลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะปรากฏแผนการดำเนินงาน
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.ไปที่เมณูด้านซ้ายมือ ไปที่หัวข้อใหญ่ แผน 3.เลื่อนลงมาที่หัวข้อรอง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4.และเลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน จะปรากฏรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o18 E-Service https://www.nongmaikong.go.th/... 1.เปิดเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต.หนองไม้กอง 2.เลื่อนลงมาด้านล่าง จะเจอหัวข้อใหญ่ E-Service 3.จะปรากฎระบบยื่นคำร้องออนไลน์แยกเป็นหัวข้อ สามารถคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการยื่นคำร้องออนไลน์ได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/... https://www.nongmaikong.go.th/...
 
  (1)     2   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
  Nongmaikong Subdistrict Adminnistrative Organization
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทร : 055-859-088 , 093-1361-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
จำนวนผู้เข้าชม 948,595 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-839-6695